هزینه‌های صندوقهزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح زیر است :

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس معادل یک درصد (۰.۰۱) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف (۲۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تامبلغ هفتادپنجاه (‌‌۷۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یه سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر
  • سالانه۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
  • سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳)درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ‌‌۲-‌‌۲-‌‌۳ امیدنامه صندوق مربوطه
  • ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل۵۰ میلیون ریال و حداکثر۱۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ‌‌۹۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها صرفاْ هزینه های عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون استُ از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ‌‌ ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
  • کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارايي‌هاي روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند
  • به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ‌‌۰.‌‌۰‌‌۰‌‌۳/(n ×‌‌۳‌‌۶‌‌۵) ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵٫۰۰۰میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال، در حساب ها ذخیره می شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌‌یابد.
  • هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می شود.هزینه نرم افزار براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.
  • توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده ، حسب مورد در حساب هزینه دارایی مربوطه ثبت شود.هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ۲۰٫۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت :
مبلغ ۲۰٫۰۰۰ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری مدیر
ب) بخش متغییر :
علاوه بر مبلغ(الف)مبالغ زیر
ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. صندوق
ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. صندوق
ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر يا كمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. صندوق
ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر يا كمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. صندوق
ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر يا كمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. صندوق
تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد (روش اولين صادره از اولين وارده)[