معرفی


در اجرای بند (2) ماده‌ی (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، به منظور مدیریت حرفه ای وجوه آحاد جامعه در بازار سرمایه، نهاد مالی جدیدی
به نام شرکت سبدگردان به عنوان نهاد واسط معرفی گردید. در همین راستا پس از تصویب اساسنامه، دستورالعمل و سایر ساز و کارهای مورد نیاز، مجوز تاسیس شرکت سبدگردان نمونه
به عنوان شرکت سبدگردان در بازار سرمایه در اسفند ماه 1389 به موسسین اعطا گردید. شرکت سبدگردان نمونه (سهامی خاص) در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1390 تحت شماره 124588در
اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1390 تحت شماره 1245/658 در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز رسمی فعالیت شرکت در تاریخ یازدهم
خردادماه 1390 صادر شده و این شرکت به عنوان شرکت سبدگردان تحت مجوز رسمی سازمان در حال فعالیت می باشد. سرمایه اولیه شرکت برابر با 3000 میلیون ریال می­باشد که
تماما پرداخت شده است. سهامداران اصلی شرکت عمدتا افراد حقیقی اعم از اعضای هیات مدیره می­باشند.