اهداف


  • تبدیل شدن به نهاد مالی با ارائه خدمات کامل به بازار سرمایه
  • قرار گرفتن در جمع مدیریت 5 صندوق برتر بورس اوراق بهادار
  • تقویت زیرساخت­های شرکت برای تاسیس شرکت تامین سرمایه
  • دریافت مجوز فعالیت مشاوره عرضه و پذیرش اوراق بهادار
  • تأسیس شعب شرکت سبدگردان در 2 شهر بزرگ به غیر از تهران
  • طراحي استراتژي‌هاي مشتقات در قالب يك نماد معاملاتي و فروش آن در بازار (در صورت تعريف اين ابزار در سازمان)