اخبار

  • برگزاری مجمع موسس صندوق

    مجمع موسس صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز در محل صندوق برگزار گردید.