اخبار


برگزاری مجمع موسس صندوق

۱۳۹۷/۱۱/۳۰


مجمع موسس صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز در محل صندوق برگزار گردید.


→ بازگشت