دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز


ترکیب واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس.

دارندگان واحدهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز
گروه صنایع کاغذ پارس ۳۴٫۶۵۰
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه ۳۵۰
جمع ۳۵٫۰۰۰