صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
ثبت شده به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11655 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: ۱۳۰۰/۰۱/۰۱
ارکان صندوق
مدیر
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
متولی
موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری
خانم فاطمه خداداد
آخرین NAV محاسبه شده
تاریخ محاسبه
صدور
ابطال
آماری
کل ارزش خالص
تعداد واحدها
روندNAV
ترکیب دارایی سهم صنایع در سبد دارایی


روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی
شش ماهه
یک ساله
از ابتدای فعالیت